เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย เป็นประธานการประชุมผู้ประสานงานระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงนโยบาย และบทบาทหน้าที่ ในการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานชั้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

  [FAG id=5780]

0Shares