เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัยโดยฝ่ายงานอนุบาล ได้จัดประชุมพบปะผู้ปกครองสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 – 3  ณ อาคารเรียนอนุบาล ซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาประชุมกันเป็นจำนวนมาก

[FAG id=5829]

0Shares