เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายงานอนุบาล โดยมี ซิสเตอร์ ดร.มาลีรัตน์ บุญอนันตบุตร เป็นประธาน ได้จัดประชุมพบปะผู้ปกครองสำหรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3  ณ อาคารเรียนอนุบาล ซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียนเข้ามาประชุมกันเป็นจำนวนมาก

 

[FAG id=4291]

0Shares