โรงเรียนหยุดทำการ ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 -​14 ตุลาคม 2562
สำหรับ
ทุกท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อกับทางโรงเรียน
สามารถ ติดต่อผ่าน
ข้อความในเพจ โรงเรียนพระหฤทัย  หรือ สะดวกติดต่อด้วยตัวเองที่โรงเรียน
โดยโรงเรียนเปิดทำการ
…..ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป…..

0Shares