วันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน 2562 งดเรียนพิเศษเย็น (กระทงเล็ก) 

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนร่วมกิจกรรมป๋าเวณียี่เป็งลานอเนกประสงค์
สวมชุดพื้นเมือง (เลิกครึ่งวัน เนื่องจากมีประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่)

0Shares