เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน  โดยครูสุมิตรา  สร้อยยานะ และ ครูฐานิสญา  แซ่มื่อ  ได้นำนักเรียนนักประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน ณ ศูนย์ข่าวภูมิภาค ช่อง 7 จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและได้รับประสบการณ์ตรงรวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป

 

0Shares