ประกาศแจ้งระบบโทรศัพท์ขัดข้อง

หากท่านผู้ปกครองต้องการติดต่อทางโรงเรียนให้ติดต่อโดยตรงที่เบอร์
1. ห้องการเงิน 053279756
2. ศูนย์รับนักเรียนเข้า 0817463404
3. ห้องประชาสัมพันธ์ 0898535999

0Shares