ด่วน ! ประกาศจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย เรื่อง การหยุดดำเนินการของสมาคมฯชั่วคราว เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ที่กำลังระบาดในขณะนี้

0Shares