:: หมายเหตุ ::  

1.  ให้นักเรียนที่ติด 0 และ ร มาสอบแก้ตัวให้เรียบร้อย ในวันที่ 11 และ 12 มีนาคม 2563 (ให้แต่งกายชุดนักเรียนให้เรียบร้อย)
2.  นักเรียนชั้น ป.1 – ป.4 ไม่มีนักเรียนติด 0 และ ร


 

0Shares