โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

รับสมัคร ครูผู้สอน เอกภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ 

โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

ในวันและเวลาทำการ

0Shares