เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสาวธัญชนก ฤทธิรงค์ ม.4/3 ได้เข้าร่วมการ ประกวดร้องเพลงไทยสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “งานเปิดบ้านวิชาการ Start Up Your Way 2018 @CCC ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ทั้งนี้ยังมีนักเรียนได้รับ รางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ นางสาวกรุณา  อินถาบุตร ม.5/3 , เด็กหญิงลัลนา นามทอน ม.1/1 และ เด็กหญิงทฤฒมน  เวชอุบล  ม.2/2

[awesome-gallery id=8972]

0Shares