เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 บุคลากรคาทอลิกได้เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ณ บ้านพระหฤทัยล้านนา โดยมีคุณแม่เชลียง เวชยันต์ …

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2020