คณะครูชั้นป.1 , ป.2 ได้จัดกิจกรรมบูรณาการ ในหัวข้อ”มาแอ่วมาอู้ ฮู้จักเจียงใหม่ ชื่นชมหลงใหล วิถีคนเมือง” ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ท่านผู้อำนวยการ ที่ได้มาเป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม ช่วงเช้าได้มีการแสดง และเรียนรู้ขนมพื้นบ้านล้านนา ช่วงบ่ายได้มีการทำผางประทีป และโคมเพื่อใช้ประดับตกแต่ง ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

 


0Shares