กิจกรรมบูรณาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 “ตามรอยพระเจ้าเม็งราย เล่าขานนพบุรี” ณ วัดช้างค้ำ และเมืองโบราณเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ครับ(ภาคบ่าย)