ภาพกิจกรรมบูรณาการของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

 


0Shares