ในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 โรงเรียนพระหฤทัย โดยกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในรายการ “กีฬาบาสเกตบอลราชมงคลโอเพ่น ครั้งที่ 7” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมโล่ห์รางวัลและเกียรติบัตร  โดยมีรายชื่อนักกีฬาดังต่อไปนี้
1. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์ 
2. ด.ญ. วริศรา ประตังทะสา 
3. ด.ญ. สรัลพร ประตังทะสา 
4. ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ
5. ด.ญ. ศุภนัดดา ชัยวุฒิ
6. ด.ญ. มณิสรา จิตติกานนท์
7. ด.ญ. สิริกานต์ แสงเมือง
8. ด.ญ. กรวรรณ สุรินทรัพย์
9. ด.ญ. วิชดา ล้วนเนตรเงิน
10. ด.ญ. ฉัตรพร รังควร

 [FAG id=3444]

0Shares