เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน – 8 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนพระหฤทัย กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน “บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้า สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 ในรอบชิงชนะเลิศภาคเหนือ ณ โรงเรียนสตรีน่าน จ.น่าน ผลปรากฏว่าทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 5,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 15 ประกอบไปด้วย
1. ด.ญ.สรัลพร ประตังทะสา ม.3/4
2. ด.ญ.ศุภกัญญา ชัยวุฒิ ม.3/4
3. ด.ญ.ศุภนัดดา ชัยวุฒิ ม.3/3
4. ด.ญ.วิชดา ล้วนเนตรเงิน ม.3/4
5. ด.ญ.มณิสรา จิตติกานนท์ ม.3/4
6. ด.ญ.นันทินี ตั๋นฟู ม.3/4
7. ด.ญ.กรวรรณ สุรินทรัพย์ ม.3/4
8. ด.ญ.ฉัตรพร รังควร ม.3/4
9. ด.ญ.สิริกานต์ แสงเมือง ม.3/4
10. ด.ญ.วริศรา บำรุงพงศ์ ม.3/4
11. ด.ญ.พิสชา สมศักดิ์ ม.3/4
12. ด.ญ.สุภัสสรา กาศเกษม ม.3/4

และทีมบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและเงินสดสนับสนุนทีม 3,000 บาท โดยรุ่นอายุไม่ไเกิน 13 ประกอบไปด้วย
1. ด.ญ.ชุติกาญจน์ สุขจิตร์ ป.6/2
2. ด.ญ.โคร่าโฮป เบียลท์ ป.6/3
3. ด.ญ.ภัสสร ลิ้มบ่อแก้ว ม.1/4
4. ด.ญ.ณัชชากัญญ์ ทูลทรัพย์ ม.1/4
5. ด.ญ.วริยาพร มินานนท์ ม.1/4
6. ด.ญ.ธันยธร พัตรากุล ม.1/4
7. ด.ญ.ชนิษฐา สายน้ำเย็น ม.1/4
8. ด.ญ.ชญาดา เพลินจิต ม.1/5
9. ด.ญ.ชลพร หริตวร ม.2/4

และในขณะเดียวกัน ด.ญ. ศุภกัญญา ชัยวุฒิ ได้รับเสื้อสามารถและถ้วยรางวัล นักกีฬาดีเด่นระดับภาคเหนือ ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ทั้งสองรุ่นจะได้เป็นตัวแทน 16 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมชิงถ้วยพระราชธานจากการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559 รอบชิงแชมป์ประเทศ ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559

โดยมีผู้ฝึกสอน คือ ม.สมิต ค่อยประเสริฐ (ได้รับเสื้อสามารถและถ้วยรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นระดับภาคเหนือ) ผู้จัดการทีม ครูกัลยา วุฒิอรรถสาร

  [FGAL id=2422]

0Shares