วันที่ 20 สิงหาคม 63 ทางบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (มหาชน) โดยการนำของคุณรุ่งนภา เดชสุขพงษ์…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2020

0Shares