เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.30 น. โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์” โดยได้รับความมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงขอแสดงความขอบคุณ ในความมีน้ำใจและจิตอันเป็นกุศลมา ณ โอกาสนี้

 

0Shares