เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนพระหฤทัย ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชนร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์” โดยได้รับความมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับบริจาคโลหิต จำนวน 48 ยูนิต คิดเป็นปริมาตรได้ 19,900 ซี.ซี. จึงขอแสดงความขอบคุณ ในความมีน้ำใจและจิตอันเป็นกุศลมา ณ โอกาสนี้

 

[FAG id=4450]
0Shares