เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้น ณ สนามบาส 1 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี จากการบริจาคได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 56 ยูนิต คิดเป็น 23,300 ซีซี

0Shares