เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้น ณ สนามบาส 1 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี จากการบริจาคได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 46 ยูนิต คิดเป็น 16,100 ซีซี

0Shares