เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต” ขึ้น ณ สนามบาส 1 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและนักเรียนเป็นอย่างดี จากการบริจาคได้โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 76 ยูนิต คิดเป็น 27,000 ซีซี

0Shares