☀ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
หน่วยควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่  ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
หมั่นดูแลสุขภาพเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ASEAN  Dengue Day

ASEAN Dengue Day

(more…)
Read More
สโมสรโรตารี มอบหน้ากากอนามัย

สโมสรโรตารี มอบหน้ากากอนามัย

(more…)
Read More
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • ตารางเรียน
  • ตารางสอบ