มาชมบรรยากาศการเรียนออนไลน์ ของน้องระดับปฐมวัย ในการทำแบบฝึกหัด และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเด็กๆ ได้ฝึกทักษะกล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธ์กับสายตา รู้จักตัวเลข และเรียนรู้เรื่องรูปทรงต่างๆ เด็กๆ มีความสุข และสนุกมาก