ภาพบรรยากาศการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ของน้องชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมศึกษาครับ พรุ่งนี้ยังเหลือการสอบของพี่ ๆ ชั้นมัธยมอีกหนึ่งวันครับ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares