ภาพบรรยากาศค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงเช้าของวันแรกครับ

 


0Shares