เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ประสานงานกับห้างหุ่นส่วนจำกัดเชียงใหม่การดับเพลิงนำเครื่องดับเพลิงไปบรรจุเชื้อเพลิงและติดตั้งเครื่องดับเพลิง สำหรับห้องเรียน และอาคารต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยหากเกิดไฟไหม้ในทุกสถานการณ์  โดยมีจำนวนเครื่องที่บรรจุเชื้อเพลิงใหม่ทั้งหมด 44 เครื่อง และเครื่องที่ยังพร้อมใช้งานอยู่อีก 7 เครื่อง

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo