น้อง ๆนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้จากชุมชน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ประจำปี 2564 ในวันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.

 


0Shares