นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด (วันแรก) ในหัวข้อ เปิดโลกสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 

 


0Shares