เมื่อ26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมโรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ Global Leadership Adventures ได้จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยและนักเรียนชาวอเมริกันในระดับมัธยม จำนวน 26 คน และนักเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 80 คน ในงานมีการจัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับ กลุ่มสาระดนตรีนาฎศิลป์ กลุ่มสาระเทคโนโลยีการงานอาชีพและกลุ่มสาระพลสึกษา เช่น การทำขนมไทย ดนตรีไทย การรำไทยและกีฬาวอลเลย์บอลนัดกระชับมิตร นักเรียนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares