เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมโรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับ Global Leadership Adventures ได้จัดกิจกรรมเพื่อการศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยและนักเรียนชาวอเมริกันในระดับมัธยม จำนวน 27 คน และครูจำนวน 4 คน ในงานมีกิจกรรมดนตรีไทย การรำไทย การทำขนมไทย การทำดอกไม้ใบเตย และการแข่งขันบาสเกตบอล เป็นการสร้างความสามัคคี สนุกสนานและสร้างเสริมประสบการณ์ทางภาษาและมิตรภาพอันดี

Department of English of the Sacred Heart College and The Global Leadership Adventures organized the activities for Cultural Exchange between the 27 USA students and Thai students on July 11th, 2018. There were the interesting activities like Thai classical music and dancing, making Thai dessert, making the flowers from Pandan leaves and basketball competition. This created the impressive experience and excellent friendship among the students.

 

0Shares