เพราะ“การฝึกประสบการณ์​การเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน” โรงเรียน​พระหฤทัย​เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับสถาบันภาษา EFL และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากปักกิ่ง โดยใน วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้ลงฐานการเรียน การเล่นบาสเกตบอลพื้นฐาน​ และ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ลงฐาน ทำแลปเคมี เรียนรู้​เรื่องพืชจากการส่องกล้องจุลทรรศน์​ในแลปวิชาชีววิทยา และ ฐานโรบอท ในรายวิชาฟิสิกส์ โดยมีคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษา​พลศึกษาสาระวิทยาศาสตร์​ โดยนักเรียนให้การต้อนรับเเละเป็นวิทยากร นับว่าเป็นการพัฒนา​ทางด้านภาษาผนวกกับกีฬาและวิทยาศาสตร์​ ให้กับนักเรียนอีกด้วย

0Shares