โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ นางสาว อิสรีย์ ตูโฮง และ นางสาว ญาณิศา ตูโฮง นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาโปโลน้ำหญิง🤽‍♀️ตัวแทนประเทศไทย🇳🇱 เพื่อเดินทางไปแข่งขันรายการ FINA Challenger Cup ระหว่าง 2-7 พ.ย. 64 ณ ประเทศโคลอมเบีย โดยเช้าวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกได้เริ่มทำการฝึกซ้อมแล้ว