เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เด็กหญิงณชนก คำอินต๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้เข้าร่วมประกวดธิดาน้อยสงกรานต์ ในงาน คิดถึง “สงกรานต์ 2563” ณ สวนน้ำแกรนด์แคนยอน เชียงใหม่ ผลปรากฏว่า
1. ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับมงกุฎเพชร สายสะพาย เกียรติบัตรและ
เงินรางวัล 2,000 บาท
2. ได้รับรางวัลหนูน้อยยิ้มสวย ได้รับสายสะพาย และของที่ระลึก