โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ
1.นางสาวอนามิกา นาคสังข์ ม.6/5
2.นางสาวปรียานุช ปัญญาตุ้ย ม.4/5
3.นางสาวพัชรีพร ตั้นติวานิช ม.4/5
4.นางสาวณัชชา เพลินจิต ม.4/2
ที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ประเภททีมหญิง เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รอบ 18 คน ปี 2564 ณ โรงยิมเนเซียมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม