การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเชื่อมสัมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ กับโรงเรียนพันธสัญญา ณ…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2020