เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดกิจกรรม “ทำความดีให้พ่อของลูก” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีคุณพ่อแสงชัย ไอจาง คุณพ่อปลัดอาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยงานนี้ได้เน้นเรื่องของ “ความกตัญญูพ่อ”  คือ ข้อ 1) พ่อ พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ ข้อ 2) พ่อหลวงในรัชกาลที่ 9 และ ข้อ 3) พ่อผู้ให้ชีวิตลูก

และหลังจากนั้นประธานและคณะกรรมการได้เดินชมนิทรรศการ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM กิจกรรมทำดีมอบให้พ่อ และกิจกรรมพ่อลูกผูกพันธ์ โดยเน้น หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

 

[awesome-gallery id=7372]

0Shares