ในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมไปทัศนศึกษาที่ประเทศไต้หวัน

0Shares