ในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมไปทัศนศึกษาที่ประเทศไต้หวัน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares