เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงค์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัเชียงใหม่ ได้เข้ามาแบ่งปันความรู้ และ ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การพนัน” แก่นักเรียนพระหฤทัยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares