วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดยซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ คณะครู นักเรียน และ บุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วม “ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในงานศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถาน เชียงใหม่

0Shares