วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหารนำโดยซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ คณะครู นักเรียน และ บุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วม “ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในงานศาสนิกสัมพันธ์เชียงใหม่ ณ พุทธสถาน เชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares