เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัด พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อแสดงความจงรักภักดี  ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนพระหฤทัย โดยได้รับเกียรติ จาก บาทหลวงประทีป กีรติพงศ์ เป็นประธานในพิธี  พิธีประกอบไปด้วยวจนพิธีกรรมขอพร คณะผู้บริหารพร้อมกันหน้าพระฉายาลักษณ์ ประธานเปิดกรวย ถวายพานพุ่มและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา

0Shares