ท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้นำคุณครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1…

โพสต์โดย โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2020
 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
[cws_gpp_images_by_albumid_gp id= AF1QipMfCwZrBQDIW38V_AFdhOLy-tHnuLXgGex2hPo7 theme=grid fx=style1 show_title=1 crop=1]
0Shares