โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีให้กับ เด็กหญิงกฤษกันย์ยา สารพล (ลูกผู้สร้างชื่อเสียงต่อประเทศชาติ) ที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ “ต้นแบบลูกดีเด่น” ลูกผู้มีความกตัญญูต่อมารดา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และ “รางวัลลูกกตัญญูเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2564″