อ่านรายละเอียด [maxbutton id=”2″ url=”https://drive.google.com/file/d/1D_8ShiRaEfOPtRxZLsS9nCmEgXlFtAO_/view?usp=sharing” text=”เพิ่มเติม” ]

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นประถมศึกษา

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1fOfUsTT5-g2dx78-TMq8bI-3O80YHlPt/view?usp=sharing” text=”ประถม 1″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1vqJQXP67fYzM3Y3E5iTHNf2NhwPe4htZ/view?usp=sharing” text=”ประถม 2″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1zEwh8IjZ_Ez3PAXg2LY2xzy75fT41CiN/view?usp=sharing” text=”ประถม 3″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/16fyn4xp2BwWjYlwMpXwTNklc0AoEjvsm/view?usp=sharing” text=”ประถม 4″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1gHdnbB8YcmE_AeRe2DissNr2_LO9KEy8/view?usp=sharing” text=”ประถม 5″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1jaen9Q5FOKnDGFk_Rvs7r2myxbtbIwpH/view?usp=sharing” text=”ประถม 6″ ]

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยม 1 – 3

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1fqZBJ1glA_n37fCRCNncXq_0nnYvGIOw/view?usp=sharing” text=”มัธยม 1″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1ynNuyDR4AZKBaxkhkHhQeWB3AL4cAlJJ/view?usp=sharing” text=”มัธยม 2″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1JwkbKJ65IQuaZDdotDjaCe0tfS7VzD9Z/view?usp=sharing” text=”มัธยม 3″ ]

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยม 4 

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1L-VW8ZX8WXVSN3MbPejFduBoNClnR_1v/view?usp=sharing” text=”ห้อง 1 – 3″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1N5RZyX7V_L68h-Ik4IFUMygZDzwTOh7e/view?usp=sharing” text=”ห้อง 4 – 5″ ]

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยม 5

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1wOO5QHJlnTqz2hmciDJa0hy5dvUkdhxv/view?usp=sharing” text=”ห้อง 1-3″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/1bIXypkJ5Yomvv52ghatqIYkTGfgo3R04/view?usp=sharing” text=”ห้อง 4-5″ ]

ตารางเรียนออนไลน์ ระดับชั้นมัธยม 6

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/115nRs0Ib7vUreRWhVp3FwSICZ4QuLVHL/view?usp=sharing” text=”ห้อง 1-3″ ]

[maxbutton id=”4″ url=”https://drive.google.com/file/d/10RiOnbTAtJFUXqK5_Pvs73lq2GskJbd_/view?usp=sharing” text=”ห้อง 4-5″ ]