เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 กรกฏาคม 2564 ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมอาการ และมอบเงินดำหัวครูเกษียณ พร้อมกระเช้าผลไม้ ให้ “มาสเตอร์ เชาว์ สุวรรณไพโรจน์” อดีตคุณครู โรงเรียนพระหฤทัย ซึ่งขณะนี้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักส่วนตัว (หลังการรักษาโรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร โรคหัวใจและโรคไต) โดยมีครูสุภาพรรณ (ภรรยา) ซึ่งเป็นครูเกษียณจาก ร.ร.พระหฤทัย และลูกชาย คอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิด  ม.เชาว์รู้สึกตื้นตันใจ ได้ฝากคำอวยพร และชื่นชม ศิษย์เก่าทุกท่านที่ยังคงระลึกถึงคุณครูเสมอมา ทั้งนี้ศิษย์เก่าห้อง 1 รุ่นจบ ม.3 ปี 2532 (รุ่น29 เกลียว) นำโดย ดร.กฤติยาพร วงษา ได้ฝากเงินดำหัว ม.เชาว์ เพิ่มเติม ด้วยความห่วงใย จากใจศิษย์ถึงครู และ พญ.ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล (นายกสมาคมฯ) ได้มอบวิตามิน อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เพิ่มเติม เพื่อเสริมความแข็งแรงให้ม.เชาว์ และครอบครัว