เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขันวิชาการทางพระพุทธศาสนา “ตอบปัญหาธรรมะ” เป็นงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะครูและตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ป.4 ม.3 ม.4-5 โรงเรียนพระหฤทัยได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

0Shares