เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตระการตาโคมแดงแดนมังกร มีการแสดงเชิดสิงโตของนักเรียนศิลป์จีน การแสดงเกี่ยวกับวันตรุษจีน การแสดงรำพัด และถ่ายภาพชุดจีน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares