เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ตระการตาโคมแดงแดนมังกร มีการแสดงเชิดสิงโตของนักเรียนศิลป์จีน การแสดงเกี่ยวกับวันตรุษจีน การแสดงรำพัด และถ่ายภาพชุดจีน

0Shares