คณะทีมงาน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสารภี ได้ทำการ จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและให้บริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์ ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5 ในระหว่าง วันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2561

0Shares