ในระหว่างวันที่ 2 -11 ก.ย. 2562  โรงเรียนพระหฤทัย ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนของเราทุกระดับชั้น

0Shares